بازیگری ، فیلمنامه نویسی و کارگردانی

بازیگری ، فیلمنامه نویسی و کارگردانی

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

بازیگری ، فیلمنامه نویسی و کارگردانی

آکادمی تخصصی بازیگری ، فیلمنامه نویسی و کارگردانی( خصوصی ، و نیمه خصوصی )
شرایط کلاس های بازیگری : 3 ترم هر ترم 17 جلسه ، هفته ای 2 جلسه 2 ساعته
فیلمنامه نویسی و کارگردانی
شرایط کلاس های فیلمنامه نویسی و کارگردانی : 3 ترم هر ترم 12 جلسه ، هفته ای 2 جلسه 2 ساعته
مدرس : کارگردان تلویزیون و سینما
تلفن : 66033936-66030408-09011510174